Huisregels en voorwaarden

 • Openingstijden donderdag 23.00 t/m 04.00 uur - vrijdag & zaterdag 23:00 - 04:00 uur (Tenzij anders aangegeven op promotiemateriaal)
 • Iedere bezoeker is verplicht zich te identificeren.
 • Entree prijs bedraagt € 5 (deze prijzen kunnen door de bedrijfsleiding gewijzigd worden en vrijdagen zijn uitgesloten).
 • Sportbroeken en hoofddeksels zijn niet toegestaan
 • Toegang vanaf 16 jaar.
 • Het gebruik/ bezit/ verhandelen van drugs is verboden.
 • Onenigheid of ruzie zal door of vanwege de bedrijfsleiding, met name door de security beëindigd worden. Daarbij zal niet gediscussieerd worden over de toedracht en/of schuld. Eén of beide partijen zullen daarbij van het terrein verwijderd worden. Als iemand tengevolge van een onenigheid of ruzie enig letsel oploopt, zal de politie daarvan in kennis gesteld worden.
 • Schakel bij het zien van ruzie of andere calamiteiten altijd het personeel in. Achter iedere bar is er een communicatie middel om te waarschuwen.
 • Als personen ongewenst worden lastig gevallen, volgt onmiddellijke verwijdering en ontzegging voor bepaalde tijd.
 • Bij constatering van drugsbezit of drugsgebruik, worden de drugs in beslag genomen.
 • Bij constatering van het verhandelen van drugs, wordt de verdachte direct overgeleverd aan de politie.
 • Na afloop van de muziek dient iedereen geruisloos, de zaak te verlaten.
 • Bij lawaaioverlast buiten op straat wordt direct over gegaan tot ontzegging van de toegang voor bepaalde tijd.
 • Drank elders gekocht wordt niet toegestaan in El Toro.
 • Door of vanwege de bedrijfsleiding kunt U op elk moment op elke plaats, dus niet alleen bij het betreden van de club, aan Uw kleding en meegevoerde voorwerpen onderzocht worden. U bent verplicht hieraan uw medewerking te verlenen.
 • Voor zowel Uw als onze veiligheid zijn zowel binnen de club en buiten de club camera’s aanwezig. De beelden daarvan worden middels een recorder vastgelegd. Door het betreden van ons terrein en/of onze club stemt U in met het vastleggen van deze beelden. Wij geven bij voorbaat aan dat wij ons belang m.b.t. de openbare orde en veiligheid laten prevelleren boven Uw persoonlijk belang. Daarom zullen bij calamiteiten, strafbare gedragingen of anderszins de vastgelegde beelden door of vanwege de bedrijfsleiding onmiddellijk overgedragen worden aan politie en justitie.
 • Het is verboden om film, foto of andere opnamen in El Toro te maken. Alleen met toestemming van de bedrijfsleiding is dit toegestaan. Bij constatering van het maken van opnamen, wordt de desbetreffende apparatuur in beslag genomen, filmrolletjes, cassettes, en opslag mediums worden onteigend, opname apparatuur wordt in bewaring genomen, en na afloop terug verstrekt.
 • Handel in artikelen of ontplooiing van commerciële handels activiteiten is verboden, en alleen mogelijk na toestemming van de bedrijfsleiding.
 • Alle aanwijzingen, gegeven door of vanwege de bedrijfsleiding, in het bijzonder van de security, dient u direct op te volgen. Zeker als deze gegeven worden bij calamiteiten of ordeverstoringen.
 • Het is verboden zonder noodzaak nooduitgangen te openen, te blokkeren of anderszins te misbruiken.
 • Alle maatschappelijke normen en waarden gelden vanzelfsprekend ook in El Toro. Daarom tolereren wij geen aanstootgevend gedrag in de vorm van beledigingen, seksisme, ongewenste intimiteiten of racisme. Ook kleding of voorwerpen, die hieronder te scharen zijn, zijn niet toegestaan.
 • De directie is niet aansprakelijk voor het verlies of schade van uw eigendommen. Gebruik van parkeerplaats, en garderobe geschiedt op eigen risico.
 • Het gebruik van de garderobe is verplicht. In ruil voor de afgegeven kleding zal een bonnetje verstrekt worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor kleding die zoek raakt tengevolge van het feit, dat deze niet in de garderobe in bewaring is gegeven of tengevolge van het feit dat het bonnetje is zoek geraakt. Vraag naar het garderobe reglement voor meer informatie.
 • Om 04.00 sluit El Toro en iedere bezoeker dient dan buiten te zijn.

Overtreding van één van de regels van dit reglement kan tot gevolg hebben, dat:

 • U gewaarschuwd wordt,
 • U de toegang geweigerd wordt,
 • U uit de club verwijderd wordt,
 • U in een separeerruimte opgehouden en overgedragen aan de politie wordt,
 • De bij U aangetroffen verboden goederen in beslag genomen worden,
 • Er bij de politie aangifte tegen U gedaan wordt.

De bedrijfsleiding houdt zich het recht voor deze huisregels aan te passen.

U dient zich voor of bij elk bezoek ervan te overtuigen of deze huisregels zijn aangepast of veranderd.

Als laatste wensen wij U heel veel plezier in onze Discotheek. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben aarzel dan niet om naar de managers te vragen of neem contact met ons op via rafael@eltoro.nl.